Encrypted login | home

Program Information

Author Index

* denotes Presenting Author

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | show all

Kaanders, Hans SU-E-T-590
Kabat, Christopher SU-E-T-538
Kabuki, Shigeto SU-C-144-1* , SU-E-T-388*
Kabus, Sven SU-E-J-68, WE-C-WAB-4, TH-A-WAB-3
Kaczmarek, Richard SU-C-116-4
Kadir, Timor SU-E-J-93, SU-E-J-125* , SU-E-T-681*
Kadoya, Noriyuki TH-A-WAB-3*
Kaffes, Ioannis SU-E-I-69
Kagadis, George SU-E-CAMPUS-I-4* , SU-E-U-7* , SU-E-I-42, SU-E-T-546
Kagami, Yoshikazu SU-C-WAB-1
Kahler, Darren SU-E-T-15, SU-E-T-379, SU-E-T-607
Kahler, Norman SU-E-T-317
Kahn, Meredith WE-D-137-1*
Kainz, Kristofer SU-E-CAMPUS-T-4*
Kakei, Kiyotaka SU-E-T-102
Kakinohana, Yasumasa SU-E-T-698*
Kalach, Nina SU-E-T-465
Kalantzis, Georgios SU-E-T-600*
Kaliyappa, Senthilnathan SU-E-T-663
Kalnicki, Shalom SU-E-J-135, SU-E-T-604
Kalra,, Mannudeep TU-C-103-2, TU-G-103-2
Kam, Michael SU-C-137-3, SU-E-T-94, SU-E-J-119
Kaminski, Mark SU-E-J-186
Kaminsky, Deborah SU-E-J-102, SU-E-T-623
Kamio, Yuji SU-C-105-7*
Kamrava, Mitchell SU-E-T-343
Kan, Charlene SU-E-J-102
Kane, Gabrille SU-E-T-230
KANG, Chang Mu SU-E-I-96
Kang, Dong Yun SU-E-I-98
Kang, Hyejoo SU-E-J-56
Kang, Jun SU-E-T-591
kang, min kyu SU-E-T-357
Kang, Minglei SU-E-T-619*
Kang, Sei-Kwon SU-E-T-720
Kang, Seong Hee SU-E-J-134, SU-E-J-136, SU-E-J-143*
Kang, Shengwei SU-E-T-637, SU-E-T-695*
Kang, Zhuang SU-E-T-594
Kanis, Bart SU-E-T-208
Kannan, Venktesan SU-E-T-345
Kannarunimit, Danita MO-F-WAB-8
Kantemiris, Ioannis SU-E-T-546
Kapadia, Anuj SU-C-144-4
Kaplan, Summer SU-E-J-160
Kapoor, Rishabh SU-E-T-379, MO-D-105-2* , WE-E-WAB-1*
Kappadath, Srinivas Cheenu SU-E-T-69
Kaprealian, Tania SU-E-J-31
Kapur, Ajay SU-E-T-215, SU-E-T-217
Kapur, Priyanka SU-E-T-379*
Kapur, Tina SU-C-103-5, SU-D-108-2, WE-G-WAB-1
Karabis, Andreas SU-E-T-299
Karademir, Ibrahim TU-G-134-8
Karam, Sana SU-E-T-272
Karasev, Peter TH-C-WAB-2
Karbasi, Sareh SU-E-T-525
Karczmar, Gregory TU-G-134-6, TU-G-134-8
Karellas, Andrew SU-E-I-1, TU-F-137-1* , WE-A-141-1* , WE-G-103-4
Karim, Mona SU-E-T-459
Karimi, Mahmood SU-E-CAMPUS-T-2*
Karimi Jashni, Somaye SU-E-T-525, SU-E-T-527, SU-E-T-551
Karnabatidis, Dimitris SU-E-U-7
Karpov, Victor WE-G-500-8
Karrthick, KP SU-E-T-439, SU-E-T-440
Karthik, Karthik SU-E-J-202
Karthikeyan, Nithiyanantham SU-E-T-439, SU-E-T-440*
Karunakaran, Kaviarasu SU-E-T-14, SU-E-J-51, SU-E-T-178* , SU-E-T-221*
Kasam, Mallikarjunarao SU-E-E-5* , SU-E-E-6*
Kased, Norbert MO-F-WAB-8
Kashani, Rojano SU--Crossroads Corridor-5*
Kassaee, Ali SU-D-WAB-5, SU-E-T-684, SU-E-T-716, SU-E-T-724
Kaster, Frederik SU-E-T-681
Kasuya, Goro SU-E-T-698
Kataoka, Yumi SU-E-I-49
Kathirvel, Murugesan SU-E-T-423*
Katkuri, Yashwanth WE-C-116-6*
Kato, Hideki SU-E-T-12
Katoh, Norio SU-E-J-57
Katsakiori, Paraskevi SU-E-U-7
Kauczor, Hans-Ulrich WE-C-103-1
Kaufman, Isaac MO-F-108-9
Kaufman, Robert SU-D-103-3
Kaurin, Darryl SU-E-T-85
Kauweloa, Kevin SU-E-T-714*
Kavanagh, Brian WE-G-134-1, TH-A-WAB-11
Kavanaugh, James TH-A-116-7*
Kawaguchi, Ai SU-E-I-45
Kawamura, Shinji SU-E-T-102
Kazanzides, Peter SU-E-U-13, SU-E-J-190
Keall, Paul SU-E-J-3, SU-E-J-118, SU-E-J-130, SU-E-J-139, SU-E-J-142, SU-E-T-329, SU-F-500-5, TU-A-WAB-8, TU-E-141-4, TU-G-141-8, TU-G-141-9* , TU-G-141-9, WE-A-134-6, WE-A-134-11, WE-C-WAB-4, WE-C-116-5, WE-G-134-6, WE-G-134-7, TH-A-WAB-3, TH-A-WAB-9
Kearney, Vasant SU-C-103-4, SU-E-T-463* , SU-E-T-629, WE-C-WAB-9, WE-E-108-1, TH-C-137-6*
Kechagias, Dimitrios SU-E-I-69
Keeling, Vance SU-E-T-74
Keely, Patricia MO-D-141-8
Keene, Kimberly SU-E-J-128
Kehwar, T. SU-E-T-699
Kelada, Olivia MO-D-141-1*
Keller, Brian SU-E-T-566
Keller, James SU-E-T-136*
Kelley, Linda SU-E-T-454
Kelsey, Chris SU-E-T-474, MO-F-WAB-11
Kenanova, Vania SU-E-J-185
Kennedy, Kevin SU-E-T-224
Kenny, John MO-D-105-4
Kent, John SU-E-T-541
Kent, Michael SU-E-T-700
Keranen, Wayne SU-E-T-228
Kerlan, Robert SU-E-U-6
Kern, Marianne SU-C-137-2
Kerns, James TU-E-108-5, TU-E-108-7*
Kerr, Andrew SU-E-T-419
Kerr, Matthew SU-E-T-48* , SU-E-T-157, SU-E-T-403, MO-G-137-5, TU-A-108-7, TH-F-105-3
Keshava, Shyamkumar SU-E-I-31
Kessler, Marc TU-A-500-1* , TU-F-116-1* , WE-E-500-1*
Kett, Warren TH-A-WAB-1
Keyes, Roy SU-E-T-269* , WE-D-137-1*
Khan, Alvin SU-E-T-95*
Khan, Atif SU-E-J-149, SU-E-T-469, TH-C-WAB-7
Khan, Rao SU-E-T-376
Khater, Nabil SU-E-T-276
Khatonabadi, Maryam SU-E-I-47, MO-D-134-2* , MO-D-134-4* , MO-D-134-9, TU-G-103-4*
Khelashvili, Gocha SU-E-T-49
Khuri-Yakub, Butrus TH-A-141-2
Ki, Dae-Han SU-E-J-28
Ki, Yongkan SU-E-J-179
Kiarashi, Nooshin MO-A-141-2*
Kida, Satoshi SU-C-141-6, SU-E-I-14* , SU-E-J-122, SU-E-J-219
Kiel, Krystyna SU-D-500-1, SU-E-T-453, SU-E-T-708
Kilby, Warren MO-D-105-6
Killoran, Joseph SU--Crossroads Corridor-9* , SU-E-T-694
Kim, Chang Hyeuk SU-E-T-318*
Kim, ChangSeon SU-E-J-16*
Kim, Dae-Hyun SU-E-J-145
Kim, Dai-Jin SU-E-I-63, SU-E-I-64
Kim, Dong Wook SU-E-J-103* , SU-E-T-260* , SU-E-T-267* , SU-E-T-291, SU-E-T-300
Kim, Donghyun SU-E-T-291
Kim, Dong-Su SU-E-J-134* , SU-E-J-136, SU-E-J-143
Kim, Geun-Beom SU-E-T-318
Kim, Grace Gwe-Ya SU-E-P-5, SU-E-J-55, SU-E-T-146, SU-E-T-193, MO-F-500-1* , WE-E-141-7
Kim, Hak Soo SU-E-J-84* , SU-E-J-105*
Kim, Hayeon SU-E-T-569
Kim, Heejin SU-E-T-31, SU-E-T-38, SU-E-T-711
Kim, Ho Kyung SU-E-J-179
Kim, Hojin SU-E-T-641* , MO-F-108-3*
Kim, Hwi-Yool SU-E-I-64
Kim, Hwiyoung SU-D-105-3, SU-E-J-140*
Kim, Hyunyong SU-E-T-318
Kim, Jae-Hwa SU-E-I-63, SU-E-I-64
Kim, Jeong Hwan SU-E-T-318
Kim, Jeong-Won SU-E-J-145
Kim, Jin Sung TH-C-103-1
Kim, Jin-Hee SU-E-J-17
Kim, Jinkoo SU-E-J-100, SU-E-T-126, SU-E-T-185, SU-E-J-206, SU-E-T-386, SU-E-T-416, TU-C-141-11, TU-E-108-6, WE-G-141-7
Kim, John SU-E-T-25, MO-F-108-7
Kim, Jong Hyo SU-E-CAMPUS-I-1, SU-E-E-4, SU-E-I-20, SU-E-I-43
Kim, Jong Oh SU-E-T-160, SU-E-T-366
Kim, Joshua TH-C-103-4*
KIM, Juhye SU-E-I-62* , SU-E-I-96
Kim, Jung-in SU-E-J-98, SU-E-J-99, SU-E-T-609
Kim, Ki-sub SU-E-T-111
Kim, Kum-Bae SU-E-T-31, SU-E-T-38, SU-E-T-711
Kim, Kyong Min SU-E-T-114
Kim, Kyubo SU-E-T-609
Kim, Kyung Su SU-E-J-98
Kim, Leonard SU-E-T-469, SU-E-T-514
Kim, Mi sook SU-E-T-38
Kim, Michele SU-C-105-2*
Kim, Min-Joo SU-E-J-37* , SU-E-T-116
Kim, Mi-Sook SU-E-T-31, SU-E-T-711
Kim, Ok-Bae SU-E-J-17
Kim, Robert SU-E-T-344
Kim, Sang-Young SU-E-I-63, SU-E-I-64
Kim, Seongheon SU-E-T-200, SU-E-T-201, SU-E-T-212*
Kim, Siyong SU-E-T-358* , SU-E-T-686, WE-C-116-5
Kim, Sung-kyu SU-E-T-357*
Kim, Tae Ho SU-E-J-134, SU-E-J-136* , SU-E-J-143
Kim, Taeho SU-E-J-142, WE-C-116-5*
Kim, Tai-Kyung SU-E-I-64
Kim, Wontaek SU-E-J-179
Kim, Yong Ho SU-E-J-39
Kim, Yongho SU-E-J-179
Kim, Yoon-Nyun SU-E-T-252
Kim, Yusung SU-D-137-2* , SU-E-J-36* , SU-E-T-585
Kim, Yusung WE-A-108-1
Kim, Yusung WE-A-108-9
Kimple, Randall SU-E-T-292, TH-F-105-4
Kimura, Hiroyuki SU-C-144-1
Kinahan, Paul SU-C-141-4, SU-D-141-6, TU-A-141-1* , TU-E-141-9
Kincaid, Russell TU-G-141-2
Kincard, Russell SU-E-J-127
King, Christopher SU-E-T-657, MO-A-137-5
King, Robert Paul SU-E-T-7*
King, Steven WE-G-141-1
Kingsley, Charles SU-D-144-3, SU-E-J-34
Kinoshita, Naoki SU-E-T-108*
Kinsey, Erica MO-D-108-6
Kipritidis, John SU-E-J-3, TU-A-WAB-8* , WE-G-134-6, WE-G-134-7
Kirby, Neil TU-C-141-1, TU-C-141-7, TU-C-141-9* , TU-C-141-10* , WE-E-141-1
Kirichenko, Alexander SU-E-J-152, SU-E-J-198
Kirkby, Charles SU-E-T-495*
Kirkpatrick, John MO-F-108-11
Kirsner, Steven SU-E-T-258* , SU-E-T-315, SU-E-T-334*
Kishan, Amar SU-C-141-1
Kisling, Kelly SU-E-T-315, SU-E-T-334
Kissick, Michael SU-E-T-292, SU-E-T-304*
Kiszka, Daniel SU-E-T-322
Kita, Akinobu SU-E-T-108
Klaers, Jessica MO-A-137-1
Klahr, Paul WE-C-103-12, TH-A-103-2
Klawikowski, Slade SU-E-T-125* , TU-C-103-8
Klein, Eric SU-E-E-1* , SU-E-T-122* , SU-E-J-221, SU-E-T-287, SU-E-T-444, TH-C-144-5
Klein, Michael TU-A-WAB-3
Klein, Susan SU-E-T-35
Klepchick, Paul SU-E-J-198
Klepczyk, Lisa SU-E-J-128, SU-E-T-622
Kliewer, Mark WE-E-134-10
Kligerman, Seth WE-C-103-12
Klopp, Ann SU-C-WAB-2, SU-C-134-7
Klueter, Sebastian SU-E-T-151
KneževiÇ, Željka SU-E-I-28, TU-A-116-11
Knill, Cory SU-E-T-461*
Knisely, Jonathan WE-G-116-1*
Knopp, Michael WE-G-141-1
Knutson, Nels SU-E-T-320* , TU-C-108-6
Ko, Jin SU-E-T-359
Kobayashi, Masanao SU-E-I-49
Kobayashi, Takenori MO-D-108-3
KOCA, GULSAH SU-E-T-222
Koch, Nicholas SU-E-J-54, SU-E-T-57, SU-E-T-91, TH-A-137-5
Koelsch, Bertram WE-C-116-2
Koenigsknecht, Carmon SU-E-I-17
Koh, Dow-Mu SU-E-J-107
Koh, Eng-Siew SU-E-J-175
Kohi, Maureen SU-E-U-6*
Kohli, Kirpal S SU-E-I-77
Kohn, Sarah SU-D-134-7, WE-E-134-1
Koizumi, Masahiko SU-E-T-319, SU-E-T-522
Kojima, Hideki SU-E-T-184
Kokubo, Masaki SU-E-J-23
Kolar, Matthew SU-E-T-225
Kole, Thomas SU-E-T-670
Kolesov, Ivan TH-C-WAB-2*
Kolli, K. Pallav SU-E-U-6
Kolling, Stefan SU-F-500-5*
Koltermann, Peer SU-E-P-25*
Komisopoulos, Georgios SU-E-T-488
Komura, Syotaro SU-C-144-1
Konate, Souleymane SU-E-I-1
Kondrla, Mark SU-E-T-298
Kong, Feng-Ming SU-D-137-3, SU-E-T-293, MO-A-137-6
Kong, Wai Ying SU-E-T-273*
Kong, Xiang SU-E-T-289*
Kontson, Kimberly TH-A-103-9*
Konukoglu, Ender SU-E-T-486
Koong, Albert WE-C-108-1
Koontz, Bridget WE-E-108-9
Kooy, Hanne SU-E-T-512, WE-C-500-1*
Kopec, Renata SU-E-I-28, TU-A-116-11
Koren, Sion SU-E-T-465* , MO-F-108-12
Korevaar, Erik SU-E-T-522
Korideck, Houari SU-E-T-586
Koshida, Kichiro SU-E-I-49
Kostopoulos, Spiros SU-E-I-69, SU-E-I-71
Kostou, Theodora SU-E-CAMPUS-I-4
Kosztyla, Robert TH-C-141-6* , TH-C-141-6
Kotoku, Jun'ichi SU-C-141-6, MO-D-108-3*
Kouno, Tomohiro SU-E-T-102
Kouznetsov, Alexei MO-D-134-10
Kowalski, Alex MO-A-137-9
Koybasi, Ozhan SU-E-T-682*
Koyfman, Shlomo SU-E-T-371, SU-E-T-373
Kozlyuk, Valeri SU-E-T-77
Kozono, David SU-E-J-139, SU-E-T-694
Krafft, Shane TU-G-108-4*
Krämer, Michael TH-C-144-6
Krasin, Matthew SU-E-J-174
Krauss, Daniel MO-F-144-2
Krauss, Rob SU-E-T-544
Krechetov, Alexandre SU-E-P-24*
Kremmel, Emily SU-E-T-274
Krengli, Marco SU-C-137-6
Kresge, Wendy SU-E-I-54
Kriminski, Sergey SU-E-P-7
Krishna Murthy, Kammari SU-E-T-14, SU-E-J-51, SU-E-T-178, SU-E-T-221
Krishnan, Kalpagam SU-E-I-77*
Krishnasamy, Raja SU-E-E-3
Kristinsson, Smári SU-C-134-1, SU-E-J-114
Kristupaitis, Daiva SU-E-T-5
Krivosheev, Oleg SU-E-T-5
Krmar, Miodrag WE-G-103-6
Kron, Tomas SU-E-T-621, SU-E-T-663
Kross, Brian SU-F-500-9
Kruse, Jon SU-E-J-30, SU-E-T-402, MO-A-108-1* , WE-C-500-1*
Kry, Stephen SU-E-T-56, SU-E-T-158, SU-E-T-159, SU-E-T-163, SU-E-T-378, SU-E-T-554, MO-F-134-2, TU-A-WAB-11, TU-E-108-5* , TU-E-108-7, WE-G-500-1, TH-A-105-1*
Kuang, Yu SU-E-T-18
Kubicek, Gregory SU-E-J-147
Kubicek, Lyndsay WE-C-103-11
Kubicki, Vincent TU-A-116-4
Kubo, Hidetoshi SU-C-144-1
Kudchadker, Rajat SU--Crossroads Corridor-13* , SU-C-WAB-2, SU-E-T-134, SU-E-J-211, SU-E-T-666, SU-E-T-683, TU-G-134-5
Kudrimoti, Mahesh SU-E-T-301
Kulidzhanov, Fridon SU-E-T-259
kumagai, shinobu MO-D-108-3
Kumar, Aditya TH-A-WAB-2
Kumar, Ashok SU-E-CAMPUS-I-6
Kumar, Nitin SU-E-J-192
Kumar, Parvesh SU-E-T-413
Kumar, Prashant SU-E-T-590, SU-E-T-650
Kumar, Sanath TU-E-108-6, TH-A-137-10
Kumar, Sathish SU-E-J-161, SU-E-J-162
kumar, syam SU-E-T-174*
Kumar Rao, Prabakar WE-G-WAB-6
Kumarasiri, Akila SU-E-J-100* , SU-E-J-206
Kumaraswamy, Lalith WE-G-108-7
Kuncic, Zdenka WE-A-134-6, WE-G-134-6
Kundra, Vikas SU-E-I-36
Kunieda, Etsuo SU-C-144-1, SU-E-T-388
Kunze-Busch, Martina SU-E-T-590
Kuo, Hsiang-Chi SU-E-J-135* , SU-E-T-172, SU-E-T-604
Kuo, Jeffrey SU-C-137-1
kuo, licheng SU--Crossroads Corridor-6* , SU-E-J-18
Kuo, Yuan-Chia TU-G-134-4, TH-C-141-2*
Kupelian, Patrick SU-D-WAB-7, SU-E-J-73, SU-E-J-156, SU-E-T-657, SU-E-T-696, MO-A-137-5, MO-G-137-6, WE-G-108-4
Kupinski, Matthew TU-C-103-5*
Kurhanewicz, John WE-C-116-2
Kurko, Brian SU-E-J-154*
Kurokawa, Chie SU-E-T-23, SU-E-T-119*
Kuruvila, Shirly SU-E-T-359
Kuruvilla, Abraham SU-E-T-215* , SU-E-T-217
Kurz, Christopher WE-G-500-6, TH-C-144-6, TH-C-144-12
Kusano, Aaron SU-E-T-230
Kusters, Martijn SU-E-T-590*
Kuykendall, Caroline SU-E-J-203
Kwag, Jae SU--Crossroads Corridor-3*
Kwiatkowski, Theresa Marie SU-E-T-37
Kwon, Hyuckjun SU-E-J-98*
Kwon, Soo-Il SU-E-T-111, SU-E-T-114*
Kyriakis, Ioannis SU-E-I-71